За Нас

счетоводни услуги

Счетоводната си дейност започнахме през 1990г. Нашият професионализъм почива на дългогодишни традиции и опит в областта на счетоводството, на задълбочено познаване на данъчното и социално законодателство.

Основател и управляващ собственик е Илонка Георгиева , завършила първо Икономически техникум , УНСС– специалност „Счетоводство и контрол” с магистърска степен, а от 2007г е дипломиран експерт- счетоводител.

Персоналът на Счетоводната ни кантора е млад и амбициозен, притежава стил и професионализъм . Водени от стремежа за качествено и бързо обслужване с минимум усилия за клиента, извършваме следните данъчни и счетоводни услуги:

  • текущо счетоводно обслужване на дейността от регистрация
    на първичните документи до установяване на крайните резултати
  • изготвяне на данъчни декларации
  • обработка на данните свързани с персонала / заплати,осигуровки/.
  • консултации по данъчни и счетоводни въпроси
  • представляване пред различните Институции ,както и всички дейности, свързани с ефективното функциониране на счетоводството.

I Вариант:

- Пълно счетоводно обслужване, като документите се обработват в нашия офис /спестявате разходи за персонал, работно място и т.н. / и Вие получавате оперативните резултати в съгласуваните с Вас срокове.

II Вариант :

- Вие имате оперативни счетоводители на място, които ще бъдат организирани и съответно контролирани от нас, т.е. “Одитинг Георгиева” ЕООД изпълнява ролята на Главен счетоводител и Вие получавате гаранцията, че счетоводството Ви е на нужното ниво.

Ние, с дългогодишния си професионален опит сме обслужвали и обслужваме предприятия с разнороден предмет на дейност и търговска форма в областта на търговията, услугите, строителството, производството и др.