Контакти

гр.София 1612
жк.Хиподрума
ул.Найден Геров №15,бл.114,вх.А,ет.2,ап.3.

тел./факс.: 9862110

моб. тел. 0888772561

0885724718

0885822685

e-mail: ilonka@oditing.com

e-mail: elena@oditing.com

e-mail: svetla@oditing.com

Счетоводна къща – одит , счетоводни услуги и всичко за счетоводителя