Цени

За абонаментно счетоводно обслужване, вкл. ТРЗ:

  • Обработка на документи при двустранно счетоводство на нерегистрирани по ДДС лица- не по-малко от 150 лв. месечно;
  • Обработка на документи при двустранно счетоводство на регистрирани по ДДС лица- не по-малко от 240 лв. месечно / една минимална работна заплата/ при документооборот до 10документа и до 1 човек персонал.
  • Всяка цена се договаря индивидуално и се коригира в зависимост от дейността на клиента, така, че и двете страни да са удовлетворени.

За допълнителни счетоводни услуги:

  • Изготвяне на данъчна декларация за физически лица и приложенията към нея – 100 лв.;
  • Изготвяне на данъчна декларация за юридически лица и приложенията към нея- 240 лв.;
  • За извършване на вътрешен одит- по договаряне, но не по-малко от 30 лв.на час.;
  • Изготвяне на документация, необходима за кандидатстване за отпускане на банкови кредити- по договаряне.

За консултации относно проблематиката на данъчното облагане, осигуряване и др.- 30 лв. на час, а за всеки следващ- по 20 лв.